Paul Klee Center Bern
orkestriraj svoje postavke.
Naslovnica  >  O Bernafonu  >  Povijest
 
     

History

Ukorijenjeni u Bernu, Švicarska, Bernafon je razvijao i osmišljavao sustave slušnih pomagala duže od 60 godina. Pogledajte detaljnije poduzetničku povijest naše tvrtke.

60 godina uspjeha u razvoju sušnih sustava 
Bernafon tradicija se nastavlja. Ta začetnička uloga i inovativni karakter će imati značajan utjecaj na budućnost u industriji slušnih pomagala.

Godina Prekretnica tvrtke
2009 Osnivanje tvrtke za prodaju u Finskoj.
2006 Obljetnica 60 godina Bernafon sustava slušnih pomagala.
2003 Osnivanje tvrtke za prodaju u Nizozemskoj.
2001  Osnivanje tvrtke za prodaju u Poljskoj.
2000  Bernafon preuzima kanadsku tvrtku za slušna pomagala Dahlberg Sciences Ltd. u Kitcheneru.
1996  Osnivanje tvrtke za prodaju u Japanu, Danskoj i Švedskoj.
1995 Grupa Ascom Audiosys je preuzeta od strane Danish William Demant Holding A/S.
Tvrtka je preimenovana u Bernafon. Grupa osniva svoje glavno sjedište sa odjelima razvoja i istraživanja, te međunarodnog marketinga i prodaje u Bernu.
1992 Ascom Audiosys AG preuzima aktivnosti u pogledu slušnih pomagala od Robert Bosch GmbH, Berlin.
1991 Ascom Audiosys AG dobiva ugovor za opskrbu "Australian Hearing Services".
1986 Gfeller AG spaja se sa Autophon i integriran je u Ascom grupu. Aktivnosti u pogledu slušnih pomagala spojeni su u novoosnovanoj Ascom Audiosys AG.
1986 Gfeller AG preuzima poznatog američkog proizvođača slušnih pomagala Maico Inc u Minneapolisu, SAD.
1946 Tržišno predstavljanje prvog slušnog pomagala razvijenog i proizvedenog od strane Gfeller AG.
1924 Osnivanje Gfeller AG u Flamattu (Francuska), razvoj i proizvodnja elektromehaničkih uređaja.
Send this page to a friend
Send to email * : please write a valid email address.
Friends name * : Please write your friends name.
Your name * : Please write your name.
© 2011, Elton d.o.o, Bernafon AG