Naslovnica  >  Naši proizvodi  >  Selekcija proizvoda  >  Proizvod
 
     

Carista 5

Juna 9

Carista 5

Napredne i prilagodljive značajke Carista 5 slušnih pomagala isporučuju impresivnu kvalitetu zvuka u svim situacijama. Sve vrste zvukova od govornih, zvukova okoliš do zabavnih zvukova pojačavaju se prirodno i precizno s automatski fokusom na govor u promjenjivom i bučnom okruženju.
Send this page to a friend
Send to email * : please write a valid email address.
Friends name * : Please write your friends name.
Your name * : Please write your name.
© , Elton d.o.o, Bernafon AG