Airport Zurich
Povezan sa svime gdje god bio
Nalovnica  >  Vaše prednosti  >  Bežično povezivanje
 
     

Bežično povezivanje

U prošlosti mnogi su korisnici slušnih pomagala doživljavali velike poteškoće prilikom korištenja mobilnih i fiksnih telefona.

Wireless connectivity

Današnji standard uključuje Bluetooth® bežičnu tehnologiju koja omogućuje hands-free uporabu, a pruža vrhunsku kvalitetu zvuka. Sa „SoundGate“ Bernafon je odlučno pridonio razvoju i uspjehu bežične komunikacije. Svi Bluetooth® opremljeni audio uređaji mogu biti uparen sa "SoundGate", koji djeluje kao sučelje između bežičnog audio izvora i slušnog pomagala.


Ostanite povezani ─ sa Bernafonom.

Send this page to a friend
Send to email * : please write a valid email address.
Friends name * : Please write your friends name.
Your name * : Please write your name.
Pregled proizvoda
Vaše prednosti na prvi pogled: Odabir proizvoda, sveobuhvatan pregled vašeg sustava slušnog pomagala.
© , Elton d.o.o, Bernafon AG