rješenja prilagođena svakoj mjeri.
Naslovnica  >  Vaš sluh  >  O gubitku sluha  >  Razine gubitka sluha
 
     

Gubitak sluha

Svoju težinu važemo u kilogramima; svoju visinu mjerimo u metrima i centimetrima; svoje srce pratimo u otkucajima po minuti. A kako mjerimo sluh?

Naši organi sluha doživljavaju zvuk kao visinu tona i glasnoću, odnosno kao frekvenciju i intenzitet. Niske frekvencije zvučnih valova proizvode niski ton, zvuk basa, dok visoke frekvencije proizvode visok ton, zvuk zvižduka.

Decibel (dB) je mjerna jedinica koja se koristi za definiranje glasnoće (našu percepciju intenziteta zvuka). Ugodan razgovor, na primjer, ima intenzitet od 60 dB, kosilica do 100 dB. Naše uši reagiraju na intenziteta zvuka između -10 dB i 120 dB.

Težina oštećenja sluha ovisi o tome koliko glasan zvuk mora biti prije nego ga osoba čuje. Razine gubitka sluha su kategorizirane na sljedeći način

        Blago: 20dB do 40dB         Teško: 65dB do 90dB
        Srednje: 40dB do 65dB         Potpuno: više od 90dB
Send this page to a friend
Send to email * : please write a valid email address.
Friends name * : Please write your friends name.
Your name * : Please write your name.
Pregled proizvoda
Vaše prednosti na prvi pogled: Odabir proizvoda, sveobuhvatan pregled vašeg sustava slušnog pomagala.
Dodatne informacije o proizvodima
© , Elton d.o.o, Bernafon AG